DƯỚI ĐÂY LÀ TOÀN BỘ NHỮNG HÌNH CHỤP HOA HỒNG LEO THỰC TẾ

VÀ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA TẠI HỒNG LEO CÔ LONG

---

Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

Hoa hồng leo Golden Celebration Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM
Hoa hồng leo Golden Celebration Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

Hoa hồng leo Golden Celebration Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

Hoa hồng leo Golden Celebration Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

Hoa hồng leo Alnwick Rose của Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

Hoa hồng leo Alnwick Rose của Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

Hoa hồng leo Huntington của Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM
Hoa hồng leo Huntington của Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

Hoa hồng leo The Pilgrim của Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

Hoa hồng leo The Pilgrim của Anh Khoa - Tân Bình, TPHCM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 TPHCM

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chị Hằng - Bình Định

Chị Hằng - Bình Định
Chị Hằng - Bình Định

>> CLICK ĐÂY CHỌN CHO MÌNH NHỮNG LOẠI HOA HỒNG LEO YÊU THÍCH NÀO

-------------------------------------------
Anh Ngân - Quận Gò Vấp - TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

 

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

 

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

 

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

 

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Ngân - Gò Vấp - TPHCM

---------------------------------------------------------------------

Anh Bình - Bình Thạnh - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Bình - Bình Thạnh - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của anh Bình - Bình Thạnh - TPHCM

 

--------------------------------------

Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM
 

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM
 

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Cô Giang - Quận 9 - TPHCM
 

>> CLICK ĐÂY CHỌN CHO MÌNH NHỮNG LOẠI HOA HỒNG LEO YÊU THÍCH NÀO

-------------------------------------------

Chị Hoàng Anh - Thủ Đức - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Chị Hoàng Anh - Quận 9 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Chị Hoàng Anh - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Chị Hoàng Anh - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Chị Hoàng Anh - Quận 9 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Chị Hoàng Anh - Quận 9 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của Chị Hoàng Anh - Quận 9 - TPHCM

-----------------------------------------------------------

Chị Trà My - Đồng Nai

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai
 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai
 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị My - Đồng Nai
 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị My - Đồng Nai

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai
 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai
 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai
 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Trà My - Đồng Nai

>> CLICK ĐÂY CHỌN CHO MÌNH NHỮNG LOẠI HOA HỒNG LEO YÊU THÍCH NÀO

----------------------------

Chị Ngân Ly - Thảo Điền Quận 2

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Ngân Ly - Thảo Điền Quận 2
 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Ngân Ly - Thảo Điền Quận 2

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Ngân Ly - Thảo Điền Quận 2

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Ngân Ly - Thảo Điền Quận 2

----------------------------------------------------

Chị Vy - Biên Hòa - Đồng Nai

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Vy - Biên Hòa - Đồng Nai
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Vy - Biên Hòa - Đồng Nai

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Vy - Biên Hòa - Đồng Nai
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Vy - Biên Hòa - Đồng Nai

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Vy - Biên Hòa - Đồng Nai
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Vy - Biên Hòa - Đồng Nai

-----------------------------

 

Chị Phượng - Quận 12, TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

 Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của chị Phượng - Quận 12 - TPHCM

--------------------------------------

Cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM
Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM

 

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM

 

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM

Hình chụp cảm nhận hoa hồng leo của cô Khánh - Thủ Đức - TPHCM

 

 

Logo hồng leo cô long

VỀ HỒNG LEO CÔ LONG

Công ty TNHH Cô Long (Hồng Leo Cô Long) chuyên cung cấp các loại cây giống Hoa Hồng Leo nhập trực tiếp từ Thái Lan.

Hồng Leo Cô Long tự hào là đơn vị đại diện tại Việt Nam cung cấp hoa hồng của David Austin Thailand.

Facebook

Liên hệ:

Hồng Leo Cô Long
Địa chỉ: 91 đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:
0906 630 766 - Dung
Email: hongleocolong.com@gmail.com

--

CÔNG TY TNHH CÔ LONG
Giấy phép số: 
0314661681
Trụ sở chính: 91 đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh