Hoa hồng bụi

Hoa hồng bụi có kích thước bông lớn từ 8cm - 20cm, số lượng cánh hoa rất nhiều, trồng dọc bờ tường trong sân vườn rất đẹp

Bạn đang xem

CARDING MILL

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.2m, hoa 7.6cm, cực thơm, đơn, cam đào

Mã: R39
690.000 đ

MARIA MCGREDY

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 10cm, hồng cam, thơm, đơn.

Mã: R360
690.000 đ

KING GEORGE I

star Rate
Cây trưởng thành cao 80cm, hoa 6cm, đỏ, thơm, chùm

Mã: R384
690.000 đ

MARIE CURIE

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 7.62cm, cam hồng, thơm, chùm

Mã: R393
690.000 đ

MISS ALL AMERICAN BEAUTY

star Rate
Hoa hồng Miss all ameriacan beauty cao 2m, hoa 15,24cm, hồng, thơm, đơn.

Mã: R376
690.000 đ

YELLOW MEILOVE

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.1m, hoa 8cm, vàng, thơm, chùm

Mã: R350
690.000 đ

SCHONE MAID

star Rate
Cây trưởng thành cao 1m, hoa 12cm, hồng, thơm, chùm

Mã: R78
690.000 đ

SOUVENIR DE MALMAISON 

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.85m, hoa 12.7cm, hồng, thơm, đơn

Mã: R276
690.000 đ

WILLIAM AND CATHERINE

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 7cm, trắng, thơm, chùm.

Mã: R389
690.000 đ

CRAZY FASHION

star Rate
Cây trưởng thành cao 1m, hoa 8cm, đỏ sọc, thơm, đơn

Mã: R406
690.000 đ

KORDES JUBILEE

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 12cm, vàng viền hồng, thơm dịu, chùm

Mã: R106
690.000 đ

ZAIDE

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.2m, hoa 10.16cm, hồng, thơm, chùm

Mã: R359
690.000 đ

THE POET”S WIFE

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.2m, hoa 12.7cm, vàng, cực thơm, chùm

Mã: R113
690.000 đ

TRAVIATA

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.2m, hoa 6.98cm, đỏ, không thơm, đơn

Mã: R66
690.000 đ

BACCARAT

star Rate
Cây trưởng thành cao 0.9m, hoa 7.62cm, đỏ, thơm, đơn

Mã: R418
690.000 đ

ALEXANDRINE

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1m, hoa 12.06cm, cực thơm, màu hồng, đơn.

Mã: R126
690.000 đ

ANNE BOLEYN

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 0.9m, hoa 5.71cm, thơm, chùm, màu hồng

Mã: R105
690.000 đ

BEVERLY

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1m, hoa 10.16cm, cực thơm, đơn, màu hồng

Mã: R75
690.000 đ

CATALINA SPRAY

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.2m, hoa 11cm, thơm, đơn, vàng chanh

Mã: R135
690.000 đ

JULIET

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.2m, hoa 10 cm, thơm, đơn, màu cam

Mã: R156
690.000 đ

KEIRA

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1m, hoa 12cm, thơm, đơn, màu hồng phấn và kem

Mã: R143
690.000 đ

LILAC

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1m, hoa 6.35cm, cực thơm, chùm màu hồng tím

Mã: R170
690.000 đ

MONALISA

star Rate
Hoa hồng bụi Mona Lisa cao 1m, hoa 10cm, đỏ, không mùi, chùm

Mã: R163
690.000 đ

PEACH PROFUSION

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1m, hoa 6.98cm, rất thơm, chùm chục bông, cam đào

Mã: R150
690.000 đ

TCHAIKOVSKY

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.2-1.85m, hoa 10.16cm, trắng tâm vàng, thơm vừa, chùm.

Mã: R423
690.000 đ

RED RIDING HOOD

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.2m, hoa 7cm, thơm nhẹ, chùm màu đỏ thẫm

Mã: R132
690.000 đ

JANET

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.22m, hoa 10.16cm, hồng ửng vàng, thơm nhẹ, chùm.

Mã: R424
690.000 đ

CHARLES DE NERVAUX

star Rate
Cây trưởng thành cao 0.8m, hoa 8cm, hồng ửng cam, thơm đậm, chùm.

Mã: R426
690.000 đ

ZAIDE

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.2m, hoa 10.16cm, hồng, thơm đậm, đơn.

Mã: R427
690.000 đ

PORT SUNLIGHT

star Rate
Hoa hồng bụi Port Sunlight cao 1.5m, hoa 8.89cm, cam, thơm, đơn

Mã: R256
690.000 đ

PURPLE RAIN

star Rate
Hoa hồng Purple Rain cao 1m, hoa 4.5cm, màu tím, thơm, chùm

Mã: R293
690.000 đ

Edgar Degas

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 10.16cm, hồng sọc, thơm, đơn

Mã: R312
690.000 đ

CLAUDE BRASSEUR

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 90cm, hoa 13.33cm, tím, cực thơm, đơn

Mã: R207
690.000 đ

SOEUR EMMANUELLE

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 10cm, hồng, cực thơm, chùm

Mã: R148
690.000 đ

SUMMER SNOW

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.6m, hoa 5cm, trắng, thơm, chùm

Mã: R428
690.000 đ

CHARMING PIANO

star Rate
Hoa hồng Charming Piano cao 1.2 m, hoa 10.8 cm, màu hồng, thơm, đơn

Mã: R300
690.000 đ

OPULENCE

star Rate
Hoa hồng Opulence hoa màu trắng tâm vàng cam, cánh nhiều, hương dịu nhẹ, hoa nở quanh năm.

Mã: R897
1.000.000 đ 690.000 đ

ETERNAL FLAME

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 12.7cm, vàng, thơm, đơn

Mã: R29
690.000 đ

ENCHANTING

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.4m, hoa 9cm, thơm dịu nhẹ, hoa chùm màu hồng chuyển dần cam và vàng.

Mã: R898
690.000 đ

CONCERTO 94

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1m, hoa 7-9cm, thơm dịu nhẹ, hoa chùm màu cam đào với màu vàng nghịch đảo bên dưới.

Mã: R901
690.000 đ

GOSPEL

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.5m, hoa 11cm, cực thơm, chùm màu đỏ.

Mã: R173M
800.000 đ

MISTER LINCOLN

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 12.7cm, đỏ thẫm, thơm đậm, đơn.

Mã: R422M
800.000 đ

TCHAIKOVSKY

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.2-1.85m, hoa 10.16cm, trắng tâm vàng, thơm vừa, chùm.

Mã: R423M
800.000 đ

JANET

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.22m, hoa 10.16cm, hồng ửng vàng, thơm nhẹ, chùm.

Mã: R424M
800.000 đ

MARIA MCGREDY

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 10cm, hồng cam, thơm, đơn.

Mã: R360M
800.000 đ

ALEXANDRINE (GIỐNG 1.1M)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 0.8m, hoa 12.06cm, cực thơm, đơn, màu hồng

Mã: R126M
800.000 đ

FIRST LADY

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.5m, đk hoa 7.62cm, thơm nhẹ, chùm, hồng

Mã: R30M
1.000.000 đ

GLAMIS CASTLE ( TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1m, đk hoa 7cm, thơm, trắng, chùm

Mã: D36
1.000.000 đ

PRINCESS ANN

star Rate
Cây trưởng thành cao 1m, hoa 9cm, thơm, chùm.

Mã: D39
1.000.000 đ

ANNE BOLEYN TAG DAVID AUSTIN

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 0.9m, hoa 5.71cm, thơm, chùm, màu hồng

Mã: D105
1.000.000 đ

ST. CECILIA (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.85m, hoa 10.16cm, hồng kem, thơm, chùm

Mã: D109
1.000.000 đ

THE PRINCE (TAD DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.2m, hoa 7.62cm, đỏ, thơm, đơn

Mã: D67
1.000.000 đ

PRINCESS ALEXANDRA OF KENT (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.5m, hoa 12.7cm, cực thơm, đơn, màu hồng

Mã: D107
1.000.000 đ

L.D BRAITHWAITE

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.6m, hoa 10.16cm, đỏ thẫm, thơm nhẹ, đơn.

Mã: D338
1.200.000 đ 1.000.000 đ

WINDERMERE (TAD DAVID AUSTIN)

star Rate
Hoa hồng bụi Windermere cao 1.5m, hoa 8cm, trắng, thơm, chùm

Mã: D196
1.000.000 đ

BOSCOBEL ( TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Hoa hồng bụi Boscobel cao 1.2m, hoa 9cm, hồng cam, thơm, chùm

Mã: D589
1.000.000 đ

QUEEN OF SWEEDEN (CHRISTINA) TAG DAVID AUSTIN

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.5m, hoa 7cm, hồng, thơm, chùm

Mã: D384
1.000.000 đ

WILLIAM SHAKESPEARE 2000 (TAG D.A)

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.2m, hoa 8.89cm, đỏ hồng, thơm, đơn

Mã: R278
1.000.000 đ

CARDING MILL (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.5m, hoa 9cm, cực thơm, đơn, cam

Mã: D39
1.000.000 đ

CHIPPENDALE (GIỐNG 1.1M)

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.2m, hoa 10cm, cam, thơm, đơn

Mã: R246B
1.000.000 đ

CROCUS (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.2m, hoa 8.9cm, thơm, đơn, vàng kem

Mã: D22
1.000.000 đ1 - 61 của 61 sản phẩm - Tất cả sản phẩm

Logo hồng leo cô long

VỀ HỒNG LEO CÔ LONG

Công ty TNHH Cô Long (Hồng Leo Cô Long) chuyên cung cấp các loại cây giống Hoa Hồng Leo nhập trực tiếp từ Thái Lan.

Hồng Leo Cô Long tự hào là đơn vị đại diện tại Việt Nam cung cấp hoa hồng của David Austin Thailand.

Facebook

Liên hệ:

Hồng Leo Cô Long
Địa chỉ: 91 đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:
0906 630 766 - Dung
Email: hongleocolong.com@gmail.com

--

CÔNG TY TNHH CÔ LONG
Giấy phép số: 
0314661681
Trụ sở chính: 91 đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
 

 

Cây giống hoa hồng bụi

Cây giống hoa hồng bụi tại cửa hàng Hồng Leo Cô Long nhập từ Thái trực tiếp và cửa hàng dưỡng hoa hồng bụi 7-10 ngày trước khi cung cấp ra thị trường