Hoa hồng leo

Bạn đang xem

CROWN PRINCESS MARGARETA

star Rate
Cây trưởng thành cao 1.85m, hoa 9.8cm, cam, thơm, đơn

Mã: R902
2.000.000 đ

AZURE SEA

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.5m, đk hoa 12.06cm, thơm, chùm, tím hồng

Mã: R7
690.000 đ

BEST IMPRESSION

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2m, hoa 10cm, thơm nhẹ, đơn, hồng sọc trắng

Mã: R114
690.000 đ

BLUE RIVER

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.2m, hoa 10 cm, thơm, đơn, màu tím

Mã: R144
690.000 đ

BUFF BEAUTY

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.5m, đk hoa 9cm, thơm, đơn, vàng

Mã: R14
690.000 đ

CASINO

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3.65m, đk hoa 11.43cm, thơm, chùm , vàng

Mã: R167
690.000 đ

CROCUS

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.2m, đk hoa 8.9cm, thơm, đơn, trắng

Mã: R22
690.000 đ

CROWN PRINCESS MARGARETA 1

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3.3m, đk hoa 10cm, thơm, cam

Mã: R23
690.000 đ

NIGHT OWL

star Rate
Cây trưởng thành cao 4.25m, hoa 8cm, tím đỏ, thơm, chùm lớn

Mã: R63
690.000 đ

MME PAUL MASSAD

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2m, hoa 8cm, hồng cam, thơm, chùm

Mã: R359
690.000 đ

PROSPERITY

star Rate
Cây trưởng thành cao 3.5m, hoa 5cm, trắng tâm vàng, thơm, chùm

Mã: R230
690.000 đ

GARTENTRAUME

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.4m, đk hoa 8cm, cực thơm, đơn, hồng

Mã: R34
690.000 đ

GUARDIAN ANGEL

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2m, hoa 10.16cm, thơm, chùm màu trắng ngà

Mã: R120
800.000 đ 690.000 đ

RHAPSODY IN BLUE

star Rate
Cây trưởng thành cao 2.5m, hoa 6.35cm, tím, thơm, chùm

Mã: R262
690.000 đ

MASORA

star Rate
Cây trưởng thành cao 2m, hoa 8cm, vàng cam, cực thơm, chùm

Mã: R12
690.000 đ

RED PIANO

star Rate
Cây trưởng thành cao 2m, 8cm, đỏ, thơm, chùm.

Mã: R56
690.000 đ

OUT OF ROSENHEIM

star Rate
Cây trưởng thành cao 2.5m, 8cm, thơm, chùm, đỏ.

Mã: R76
690.000 đ

KOLNER FLORA

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2.5m, hoa 8cm, thơm, đơn, màu hồng.

Mã: R190
690.000 đ

LAWINIA

star Rate
Cây trưởng thành cao 3m, hoa 5cm, hồng, thơm, chùm

Mã: R407
690.000 đ

HIGH SOCIETY

star Rate
Cây trưởng thành cao 4.25m, hoa 12.07cm, đỏ, thơm, đơn

Mã: R352
690.000 đ

PINK PIANO

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.3m, hoa 8cm, thơm, chùm màu hồng

Mã: R57
690.000 đ

TWIST

star Rate
Cây trưởng thành cao 2m, hoa 12cm, hồng sọc trắng, thơm, chùm

Mã: R244M
800.000 đ 690.000 đ

RED EDEN

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3m, đk hoa 11.43cm, thơm dịu, chùm, màu đỏ

Mã: R4
690.000 đ

CLAIRE AUSTIN

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3.5m, đk hoa 8cm, thơm, chùm, màu trắng

Mã: R19
690.000 đ

BLAZE OF GLORY

star Rate
Cây trưởng thành cao 4.25m, hoa 10.16cm, cam, thơm, chùm

Mã: R310
690.000 đ

SCHONNE MAID

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1m, hoa 12cm, thơm, chùm, hồng

Mã: R78
690.000 đ

MARY ANN

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.3m, hoa 10.79cm, cực thơm, chùm, hồng cam

Mã: R169
690.000 đ

ROYAL SUNSET

star Rate
Hoa hồng leo Royal Sunset cao 5m, hoa 12.7cm, cam, thơm, chùm.

Mã: R222
690.000 đ

GOSPEL

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2m, hoa 11cm, cực thơm, chùm màu đỏ

Mã: R173
690.000 đ

SALLY HOLMES

star Rate
Hoa hồng leo Sally Holmes cao 3.7m, hoa 8.89cm, trắng, thơm, chùm

Mã: R239
690.000 đ

PHILATELIE

star Rate
Hoa hồng leo Philatelie cao 2m, hoa 10cm, đỏ sọc, thơm nhẹ, chùm

Mã: R201
690.000 đ

GOLDEN CELEBRATION ( TAG THÁI )

star Rate
Cây trưởng thành cao 3m, đk hoa 8cm, thơm, chùm, vàng sẫm

Mã: R37
800.000 đ 690.000 đ

BIENVENUE

star Rate
Cây trưởng thành cao 3m, hoa 12cm, hồng, thơm dịu, chùm

Mã: R50
690.000 đ

RADIO TIMES

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3m, hoa 8cm, cực thơm, chùm màu hồng

Mã: R129
690.000 đ

MOULIN DE LA GALETTE

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 1.7m, hoa 11cm, thơm dịu nhẹ, hoa chùm màu cam đào.

Mã: R900
690.000 đ

BAROCK

star Rate
Cây trưởng thành cao 3m, hoa 10.16cm, cam đào, thơm, đơn

Mã: R385
690.000 đ

GEOFF HAMILTON

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3m, hoa 7cm, cực thơm, chùm màu hồng

Mã: D128
800.000 đ

RED EDEN (GIỐNG 1.1M)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2m, đk hoa 11.43cm, thơm dịu, chùm, màu đỏ

Mã: R4M
800.000 đ

WILLIAM CHRISTIE

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2m, hồng, hoa 8cm, thơm, chùm.

Mã: R49
1.000.000 đ 800.000 đ

HIGH GROVE

star Rate
Hoa hồng leo High Grove cao 2.4m, hoa 6cm, đỏ, thơm, chùm

Mã: R267
1.000.000 đ 800.000 đ

ROYAL SUNSET

star Rate
Hoa hồng leo Royal Sunset cao 5m, hoa 12.7cm, cam, thơm, chùm

Mã: R222
800.000 đ

FLORENCE DELATTRE

star Rate
Cây trưởng thành cao 2m, hoa 9cm, tím, thơm, chùm

Mã: R338
800.000 đ

OTHELLO

star Rate
Cây trưởng thành cao 3m, hoa 10.16cm, đỏ, cực thơm, đơn

Mã: R90M
800.000 đ

PHILATELIE

star Rate
Hoa hồng leo Philatelie cao 2m, hoa 10cm, đỏ sọc, thơm nhẹ, chùm

Mã: R201M
800.000 đ

THE ANCIENT MARINER (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 3m, hoa 8cm, hồng, thơm, chùm

Mã: D386
1.000.000 đ

HYDE HALL (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2.5m, hoa 7,62cm, thơm nhẹ, chùm, màu hồng

Mã: D91
1.000.000 đ

ST. ALBAN (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 2.4m, hoa 7cm, vàng, thơm, chùm

Mã: R103
1.000.000 đ

LADY OF MEGGICH (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 2.5m, hoa 12cm, cực thơm, chùm, hồng

Mã: D85
1.000.000 đ

RADIO TIMES (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3m, hoa 8cm, cực thơm, chùm màu hồng

Mã: D129
1.000.000 đ

TEASING GEORGIA (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 3.5m, hoa 8.25cm, vàng, thơm, chùm

Mã: D229
1.000.000 đ

THE ALBRIGHTON RAMBLER ( TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 4m, hoa 6cm, hồng nhạt, thơm, chùm

Mã: D164
1.000.000 đ

THE PILGRIM (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 3.65m, hoa 8cm, vàng, thơm, chùm

Mã: D98
1.000.000 đ

TRADESCANT (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 2.45m, hoa 7cm, đỏ sẫm, thơm, đơn

Mã: D45
1.000.000 đ

CROWN PRINCESS MARGARETA 1 (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 3.5m, hoa 10cm, vàng cam, thơm, chùm

Mã: D23
1.000.000 đ

CASINO

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3.65m, đk hoa 11.43cm, thơm, chùm, vàng

Mã: R167M
1.500.000 đ

STRAWBERRY HILL

star Rate
Cây trưởng thành cao 2.5m, hoa 8.89cm, hồng, thơm, chùm

Mã: R176M
1.500.000 đ

LADY OF SHALOTT (TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành sẽ cao 3m, đk hoa 7.6cm, cực thơm, chùm, cam đào

Mã: D40
4.000.000 đ 3.500.000 đ

TESS OF THE D”URBERVILLES ( TAG DAVID AUSTIN)

star Rate
Cây trưởng thành cao 2.5m, hoa 8.5cm, đỏ thắm, thơm, chùm

Mã: D186
4.500.000 đ 4.000.000 đ1 - 58 của 58 sản phẩm - Tất cả sản phẩm

Logo hồng leo cô long

VỀ HỒNG LEO CÔ LONG

Công ty TNHH Cô Long (Hồng Leo Cô Long) chuyên cung cấp các loại cây giống Hoa Hồng Leo nhập trực tiếp từ Thái Lan.

Hồng Leo Cô Long tự hào là đơn vị đại diện tại Việt Nam cung cấp hoa hồng của David Austin Thailand.

Facebook

Liên hệ:

Hồng Leo Cô Long
Địa chỉ: 91 đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:
0906 630 766 - Dung
Email: hongleocolong.com@gmail.com

--

CÔNG TY TNHH CÔ LONG
Giấy phép số: 
0314661681
Trụ sở chính: 91 đường số 8, P. Trường Thạnh, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
 

 

Cây giống hoa hồng leo

Cây giống hoa hồng leo nhập trực tiếp từ tận vườn tại Thái Lan, giống cây ghép mắt cho ra màu chuẩn nhất so với các giống hoa hồng leo khác.